WOUDSTRA

BEWINDVOERING

Van harte welkom!

Nienke Woudstra

Nienke Woudstra

Bewindvoerder

Mijn naam is Nienke Woudstra en ik ben eigenaar van Woudstra Bewindvoering.

Voordat ik besloot bewindvoerder te worden heb ik met veel plezier de HBO studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en de studie Culturele Antropologie (Bachelor) afgerond. Mijn interesse ligt in  mensen met diverse achtergronden. Diversiteit heeft mij tijdens mijn studie en werkervaringsplekken geïnspireerd en gemotiveerd. 

Werkervaring

Tijdens mijn vrijwilligerswerk als budgetcoach Stadsring51 in Amersfoort kwam ik bij veel verschillende gezinnen thuis om hen te leren de administratie op orde te maken en te houden. Dit vrijwilligerswerk heeft uiteindelijk geuit in een baan als schuldhulpverlener bij Stadsring 51, waar ik voor een periode van twee jaar met veel enthousiasme werkzaam ben geweest. 

Vanuit mijn passie voor de diversiteit van mensen en het werken met financiën is het idee ontstaan om zelfstandig bewindvoerder te worden. Mijn werkervaring met mensen van verschillende achtergronden, interculturele communicatie en het werk als schuldhulpverlener komen in dit vak mooi samen. 

 Samen en voor iedereen

Inkomensbeheer

Bij budgetbeheer wordt er met u een overeenkomst getekend waarin afspraken staan over het te beheren budget. Bij budgetbeheer is geen sprake van tussenkomst van de rechter. Dit heeft als voordeel dat er snel gestart kan worden (wij hebben dan niet te maken met een wachttijd bij de rechtbank) en kunnen ook sneller stoppen met het beheer als dat wenselijk is. Bij budgetbeheerder kan niet alle informatie verzameld worden van de cliënt omdat veel instanties of organisaties een beschikking van de rechtbank verlangen voordat er informatie wordt gegeven, hiervoor is dus een goede samenwerking met de klant nodig. Daarnaast zijn de kosten voor budgetbeheer voor uzelf, ook bij een laag inkomen wordt er geen bijzondere bijstand vanuit de gemeente voor verleend. Een ander nadeel is dat er geen bijzondere bijstand kan worden verleend door de gemeente, wat maakt dat de cliënt de kosten voor budgetbeheer (ook met een laag inkomen) zelf moet betalen. 

Als er budgetbeheer is gestart en er blijkt dat deze hulp onvoldoende is om een cliënt te bescherming dan gaan we in gesprek om te kijken of beschermingsbewind een betere oplossing is.

Beschermingsbewind

Onderbewindstelling van goederen is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms kan er met een bewind over bijvoorbeeld het huis worden volstaan. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag diegene niet meer zelfstandig daarover beslissen. Hij mag bijvoorbeeld het huis niet verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder beslist daarover, zolang dat gaat, in overleg met de betrokkene. De bewindvoerder gaat ook over het beheer van de goederen. Bij het regelen van de financiële zaken van de betrokkene kan de bewindvoerder ook een belastingaangifte doen en (bijzondere) bijstand of huurtoeslag aanvragen.

 Kosten

Kosten

Als u zelf uw administratie bijhoudt en zelf uw geld beheert kost dat tijd. Het kost Woudstra Bewindvoering  ook tijd om dat voor u te doen. Voor bewindvoerings- kosten zijn wettelijk vastgesteld bedragen vastgesteld en zullen per maand in rekening gebracht worden. 

Er kan bijzondere bijstand worden aangevraagd indien u onder bewind staat en moet rondkomen van een minimum inkomen. Woudstra Bewindvoering vraag deze bijzonder bijstand voor uw aan. 

Tarieven Bewindvoering 2019 (excl. BTW.)

Eenmalige intakekosten    (1 pers)                                                                         € 533,00
Maandelijkse kosten Bewindvoering (1 pers)                                                    € 94,33

Maandelijikse kosten Bewindvoering (1 pers + schulden)                             €122,00
Maandelijkse kosten Bewindvoering (2 pers)                                                    € 113,17
Maandelijkse kosten Bewindvoering (2 pers + schulden)                              €146,42

Tarieven Langdurig inkomensbeheer (incl BTW.) 

Eenmalige intakekosten                                                                                           €390,00         

Maandelijkse kosten inkomensbeheer (1 pers)                                                € 89,95
Maandelijkse kosten inkomensbeheer (echtpaar)                                           € 115,00         

Contact

Contact

Contact

Woudstra Bewindvoering is te bereiken op:
06-83567665

Woudstra Bewindvoering gebruikt ook Whatsapp.

Tevens kunt u een mail sturen naar info@woudstrabewindvoering.nl

Woudstra Bewindvoering is op maandag, woensdag en donderdag te bereiken van 10.00 tot 15.00 en op dinsdag van 10.00 tot 13.00 uur. 

Woudstra Bewindvoering zal uw bericht binnen 24 uur (op werkdagen) beantwoorden.

Kasboek voor klanten inlog

Woudstra Bewindvoering